Aktualności wszystkie aktualności »

WESPRZYJ  NAS

NR KONTA:
60 1020 4900 0000 8202 3578 8822

TYTUŁ PRZELEWU:
darowizna na cele statutowe.

Darowiznę możesz odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i tym samym pomniejszyć należny podatek za rok, w którym darowizna została przekazana.

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowiznę w deklaracji PIT-36 lub PIT-37 poprzez załącznik PIT/O. Darowizny te wykazuje się w pozycji 11 lub 12 tego formularza w wysokości dokonanej w danym roku darowizny, jednak nie wyższej niż 6% dochodu wykazywanego w deklaracji podatkowej.

Osoby prawne mogą rozliczyć darowiznę poprzez formularzu CIT-8 w wysokości dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż 10% osiągniętego dochodu. Kwotę przysługującego odliczenia wykazuje się w załączniku CIT-8/O (17) w pozycji 139 lub 140.


Najnowsze zdjęciawszystkie zdjęcia »